Friday

Kuliah Ganti : Analisis Data - 9 Jun 2009 (Puan Sakinah)

::>Proses menggunakan data untuk memberi maklumat berguna untuk cadangkan kesimpulan dan sokong keputusan
::>Kajian tindakan MESTI ada sekurang-kurangnya 3 data untuk di analisis (kualitatif atau kuantitatif)
::>Dipersembahkan secara grafik

Langkah analisis data kuaLItatif
Langkah 1
-Data dilihat sekali lalu
-Nyatakan tema,isu atau faktor yang didengar
-Cari item yang berulang

Langkah 2
-Pilih 3 atau 4 tema/kategori
-Buat carta bukti atau matriks(cth:jadual tema atau contoh kata-kata)
-Guna kod warna yang belainan untuk kategori yang berbeza

Langkah 3
-Bincangkan tinjauan
-Baca tinjauan soal selidik, highlight kata kunci yang berkaitan dengan tema
-Rekodkan dapatan dalam carta matriks

Langkah 4
-Semak carta matriks
-Rekod pemerhatian pola yang muncul (samada pola konsep atau pola sikap)
-Tulis pola bawah matriks
-cth: temubual 2org pelajar (siapa yang cakap banyak)
'takut' disebut beberapa kali
sokongan bacaan jurnal

Langkah 5
-Buat kesimpulan
-Tulis kesimpulan samada bawah matriks atau kertas lain

Langkah 6
-Fikir langkah seterusnya
-Tinjauan (soal selidik lain), temu bual, penilaian
-Semak semula persoalan kajian
-Bina modul / aktiviti baru dan rekod dalam matriks
-Apa maklumat yang masih diperlukan:
i) atas pelajar
ii) atas kaedah
iii)maklumat latar belakang kajian

::>Kegunaan data dalam Plan-Do-Study-Act-Cycle